Veelgestelde vragen

Algemeen

Au Pair International is met ruim tien jaar ervaring een stabiele organisatie in de branche. Van alle bureaus organiseren wij de meeste events en activiteiten voor au pairs. En niet onbelangrijk, we bieden aan onze klanten verreweg de meest transparante en flexibele betalingsopties aan. Niet voor niets heeft AuPairWorld ons uitverkoren tot enig preferred partner in Nederland! 

 

Het au pair programma heeft geheel ten onrechte een wat elitair imago. De praktijk laat echter een veel gemêleerder beeld zien. Onze gastgezinnen zijn vooral internationaal georiënteerd en vinden het een verrijking om iemand uit een andere cultuur in huis te hebben. Iemand die bovendien nog eens een hoop rust brengt in huis tijdens de spitsjaren met opgroeiende kinderen. De kosten van een au pair zijn vaak niet hoger dan reguliere kinderopvang, zeker als je meeneemt dat een au pair ook nog lichte schoonmaakwerkzaamheden mag verrichten en mag koken.

Nee, zeker niet. Het hoofddoel van het au pair programma is dat een buitenlandse jongere kennismaakt met de Nederlandse cultuur. De taken die een au pair mag verrichten worden niet gezien als officieel werk en het zakgeld is ook geen salaris. Je ontwikkelt met een au pair een vriendschappelijke of familiaire band. Er is geen sprake van een werkgever-werknemer relatie.

Nog nooit hebben we meegemaakt dat een gastgezin stopte met deelname aan ons programma vanwege een gevoel van verlies aan privacy. Au pairs gaan, net als Nederlandse jongeren op die leeftijd, vaak zelfstandig op pad in het weekend en de avonden brengen ze over het algemeen door op hun kamer.  

Praktisch

U kunt op verschillende manieren de registratieprocedure starten, naargelang wat u zelf het prettigst vindt.

– Door een e-mail te sturen naar info@aupairinternational.nl met uw naam en telefoonnummer.
– Door ons te bellen op 050-5020005.
– Door ons contactformulier in te vullen op de website

We zien ernaar uit om u in ons programma te verwelkomen!

Aan gastgezinnen worden met name als voorwaarden gesteld dat ze met de juiste intenties willen meedoen aan het au pair programma, zich committeren aan de regels van het au pair programma, beschikken over voldoende en duurzaam inkomen, en legaal verblijven in Nederland. Als u zich bij ons aanmeldt dan stellen wij via een quickscan vast of uw gezin voldoet aan de voorwaarden.

Dat hangt er maar net vanaf, de ene optie is niet persé beter dan de andere. Bij een bemiddeling hoeft u zelf minder tijd te investeren in de zoektocht naar een passende au pair, dat nemen wij als bureau voor een groot deel uit handen. Daar staat tegenover dat de kosten ten opzichte van de self-match service ook hoger zijn. Au pairs die via een bemiddeling of self-match worden geplaatst doorlopen grotendeels dezelfde screening.

Dat hangt af van het herkomstland van de au pair. Als de au pair een visum nodig heeft (dit geldt voor de meeste au pairs van buiten Europa, dan is de doorlooptijd al snel 2,5 tot drie maanden. Als voor de au pair alleen een verblijfsvergunning aangevraagd hoeft te worden, dan duurt het ongeveer zes weken totdat de au pair kan arriveren. Een Europese au pair kan over het algemeen al binnen een maand starten.  

 

Nee, dat is niet toegestaan. De au pair moet ingeschreven worden op het adres van het gastgezin en daar ook daadwerkelijk verblijven. Door het leven in het gastgezin leert ze namelijk veel over de Nederlandse taal en cultuur. Een au pair heeft recht op een eigen gemeubileerde en afsluitbare slaapkamer. Een eigen douche of badkamertje is prettig, maar deze mag ook gedeeld worden met de rest van het gezin.  

Dat is wettelijk niet toegestaan. De au pair mag na afloop van haar jaar in Nederland wel in een ander land nog een keer deelnemen aan het au pair programma, bijvoorbeeld in België of Duitsland.

Nee, alleen jongeren uit het buitenland (zonder Nederlands paspoort) mogen hier deelnemen aan het au pair programma.

Kosten

Wij adviseren om de au pair de vliegtickets te laten betalen. Als u wilt, mag u uiteraard halverwege of aan het einde van de plaatsingsperiode een deel vergoeden aan de au pair.

De au pair verblijft in uw huis op basis van ‘all inclusive’. Hieronder vallen zaken zoals eten en drinken en reguliere persoonlijke verzorgingsproducten. 

Het zakgeld van de au pair is wettelijk vastgesteld op maximaal € 340 per maand. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij gastgezinnen om het zakgeld wekelijks op een vaste dag uit te keren. Indien u ervoor kiest om het zakgeld wekelijks uit te keren, bedraagt het zakgeld € 76 per week.

Verzekeringen

Een au pair verzekering is verplicht indien u zich wilt registreren bij ons bureau: het verzekert belangrijke zaken die niet onder de basisverzekering vallen. Denk aan onder andere de volgende dekkingen:

– Medische kosten* tijdens de reis naar Nederland, tijdens verblijf in Nederland en gedurende de reis terug naar huis;
– Medische kosten* tijdens vakanties buiten Nederland;
– Medische repatriëring naar het thuisland bij ernstige ziekte of ongeval;
– Het eigen risico dat van toepassing is op de basisverzekering**
– Repatriëring van het stoffelijk overschot na overlijden;
– Onvoorziene reiskosten bij overlijden/ernstige ziekte van familie van de au pair in het thuisland;
– Particuliere aansprakelijkheid van de au pair, aanvullend op een lopende gezinsaansprakelijkheidsverzekering;
– Bagage.

* Onvoorziene, medisch spoedeisende hulp als gevolg van ziekte of ongeval.
** Dit wordt aangeboden door de ISIS Au pair verzekering
Met het afsluiten van een au pair verzekering geeft u invulling aan de zorgplicht die u als gastgezin heeft ten opzichte van de au pair.
U kunt de au pair verzekering eenvoudig afsluiten via de volgende website:
https://www.aupairverzekeringen.nl/nl/gastgezin

Elke au pair is verplicht om binnen vier maanden na aankomst in Nederland een basiszorgverzekering af te sluiten. De maandelijkse zorgpremie betaalt ze zelf. Een au pair kan wel zorgtoeslag aanvragen bij de Nederlandse belastingdienst, wat een groot deel van de maandelijkse premie weer compenseert.

Mismatch & Herplaatsing

Als een plaatsing onverhoopt toch niet helemaal lekker loopt, dan zal de accountmanager van Au Pair International in eerste instantie proberen om te bemiddelen en de situatie vlot te trekken. Als dat geen optie (meer) is, dan hebben beide partijen het recht om de plaatsing voortijdig te beëindigen. De au pair zullen we dan begeleiden naar een plaatsing bij een ander gastgezin, als dat gewenst en opportuun is. Met u bespreken we de opties voor een andere au pair. Wellicht kan een andere herplaatsingskandidaat de plek van de oude au pair overnemen. Als dat niet het geval is dan kunt u via aupair-world.com weer op zoek gaan een nieuwe match. Het kan zijn dat u ter overbrugging tijdelijk even een andere oplossing moet vinden voor de opvang voor uw kinderen. Als u gebruik maakt van een FLEX betalingsoptie dan kunt u verder een verzoek indienen om de plaatsingskosten voortijdig te stoppen.  

Wilt u een au pair uitnodigen die al in Nederland verblijft binnen het kader van het au pair programma, maar herplaatst wenst te worden naar een ander gastgezin, dan zijn hieraan lagere kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u ons handboek voor gastgezinnen bij herplaatsing opvragen. U kunt ons bellen om te informeren naar beschikbare herplaatsingkandidaten: +31 (0)050-5020005.

Au Pair International is Premium Partner van

en_US