Het Au Pair Programma

Het au pair programma is een fantastisch programma om aan deel te nemen. Het is een verrijking voor zowel de gastouders als de kinderen om kennis te maken met de taal en cultuur van de au pair. Veel kinderen in gastgezinnen groeien spelenderwijs meertalig op, wat hun op school en in hun latere carrière van groot nut zal zijn. Vrijwel alle gastgezinnen bouwen tijdens het uitwisselingsjaar een hechte vriendschap op met de au pair. Ze houden nog jarenlang contact en sommige gastgezinnen zoeken de au pair later nog op in haar eigen land. Verder kan een au pair helpen om meer rust te brengen in het hectische gezinsleven en de spitsuren te verlichten. Ze zorgt voor meer balans in huis en zo kan het gezin meer genieten van de kostbare tijd met de kinderen en elkaar.

flowers-6972916_1920

Au pair

Een au pair is een buitenlandse jongere in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar (tot 1 oktober 2022 t/m 30 jaar), die in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma bij een gastgezin in Nederland verblijft. Het woord ‘au pair’ betekent letterlijk ‘op gelijke voet’: de au pair is dus geen werknemer, maar draait mee als een volwaardig gezinslid. Het is de bedoeling dat het gastgezin een thuis biedt aan de au pair en haar zoveel mogelijk betrekt bij het gewone gezinsleven. U viert samen verjaardagen en feestdagen zoals Sinterklaas en Koningsdag en af en toe onderneemt u samen een cultureel uitje zoals een bezoek aan een museum.

Werkzaamheden

Een au pair mag binnen het gastgezin oppaswerkzaamheden en zogenaamde lichte huishoudelijke taken verrichten. Bij oppas-taken kunt u denken aan spelen met de kinderen, de volledige verzorging (o.a. naar bed brengen, eten geven, in bad doen), het vervoeren naar speelafspraken of zwemles. Onder lichte huishoudelijke werkzaamheden vallen bijvoorbeeld de vaatwasser uitpakken, stofzuigen of een eenvoudige maaltijd bereiden. De rest van de week heeft de au pair vrij. Deze tijd kan zij naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld een taalcursus volgen, afspreken met andere au pairs, sporten of meedoen aan een gezinsactiviteit.

Duur verblijf

De au pair verblijft voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden in Nederland.
Na afloop van haar verblijf moet de au pair terugkeren naar haar land van herkomst.

Werktijden

Een au pair mag maximaal 30 werkuren per week bovenstaande werkzaamheden verrichten. Verder geldt dat de au pair per dag ten hoogste acht uur ingezet mag worden. De au pair heeft recht op twee vrije dagen per week. Daarnaast kan de au pair in overleg nog minimaal twee weken per jaar betaald vakantie opnemen. Het rooster van de au pair wordt door ons agentschap op papier gezet en ondertekend door zowel het gastgezin als de au pair.

Voorwaarden gastgezinnen en au pairs

De Nederlandse Vreemdelingenwet stelt voorwaarden aan gastgezinnen en au pairs. Gastgezinnen moeten bijvoorbeeld uit minimaal twee personen bestaan en beschikken over voldoende inkomen. Het gastgezin moet daarnaast een eigen kamer plus badgelegenheid kunnen bieden aan de au pair. Au pairs mogen o.a. nog niet eerder in Nederland hebben kennisgemaakt met de Nederlandse taal en cultuur en mogen geen bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Au pair betekent letterlijk: 'op gelijke voet'

Visum en verblijfsvergunning au pair

Au pairs hebben meestal een visum en een verblijfsvergunning nodig om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Au Pair International verzorgt namens de au pair en het gastgezin de aanvraag bij de IND.

Administratieplicht, informatieplicht en zorgplicht

Au Pair International heeft van rechtswege een administratieplicht, informatieplicht en zorgplicht. Dit houdt o.a. in dat wij een dossier moeten bijhouden van elk uitwisselingsjaar, dat wij de IND moeten informeren over relevante wijzigingen (zoals veranderingen in het rooster van de au pair of een verandering van de gezinssamenstelling), en dat wij de au pair en het gastgezin zorgvuldig moeten screenen en informeren, en tijdens het uitwisselingsjaar moeten begeleiden.

ChristmasAPS

Au Pair International is Premium Partner van

en_US