Au Pair International - FAQ

"You guys always do a great job in doing the best you can for us au pairs! I really do appreciate it!” || Au Pair Leah from South Africa

FAQ

Wat zijn jullie tarieven?

Onze tarieven vindt u op deze pagina: https://aupairinternational.nl/nl/tarieven/

Wie betaalt het vliegticket?

Wij adviseren om de au pair zijn/haar eigen vliegticket te laten betalen.

Hoeveel bedraagt het zakgeld en op welk moment betalen we dat aan de au pair?

Het zakgeld van de au pair is wettelijk vastgesteld op maximaal € 340,- per maand. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij gastgezinnen om het zakgeld wekelijks op een vaste dag uit te keren. Indien u ervoor kiest om het zakgeld wekelijks uit te keren, bedraagt het zakgeld € 76,- per week.

Hoe kan ik me bij jullie bureau aanmelden?

U kunt op verschillende manieren de registratieprocedure starten, naargelang wat u zelf het prettigst vindt.

– Door een e-mail te sturen naar info@aupairinternational.nl met uw naam en telefoonnummer.
– Door ons te bellen op 050-5020005.
– Door ons contactformulier in te vullen op de website

We zien ernaar uit om u in ons programma te verwelkomen!

Hoe lang duurt de visumprocedure?

Vanaf het moment dat de visumaanvraag is ingediend, duurt het gemiddeld 5 weken voordat de au pair zijn/haar visum kan afhalen bij het Nederlands consulaat in zijn/haar land. Wanneer het visum is opgehaald kan de au pair naar Nederland afreizen. De doorlooptijden bij de consulaten verschillen per land.

Wat valt er precies onder kost en inwoning?

De au pair verblijft in uw huis op basis van all inclusive. Hieronder vallen zaken zoals eten en drinken en persoonlijke verzorging.

Wat gebeurt er in het geval van een mismatch?

Indien er een mismatch heeft plaatsgevonden is er een coulancebeleid van toepassing. Afhankelijk van het moment dat de mismatch heeft plaatsgevonden, krijgt u korting op de nieuwe bemiddelings service of selfmatch service. De korting is niet van toepassing op de re-match service. De korting die van toepassing is kunt u vinden op de volgende pagina:
https://aupairinternational.nl/nl/tarieven/

Hebben jullie ook herplaatsingkandidaten beschikbaar?

Wilt u een au pair uitnodigen die al in Nederland verblijft binnen het kader van het au pair programma, maar herplaatst wenst te worden naar een ander gastgezin, dan zijn hieraan lagere kosten verbonden.
De registratiekosten (registratie nieuw gezin en/of au pair, melding IND, begeleiding gedurende het au pair jaar) bij een herplaatsing zijn € 411,40.

Voor meer informatie kunt u ons handboek voor gastgezinnen bij herplaatsing opvragen. U kunt ons bellen om te informeren naar beschikbare herplaatsingkandidaten: +31 (0)050-5020005.

Waaruit bestaat de au pair verzekering?

Een au pair verzekering is verplicht indien u zich wilt registreren bij ons bureau: het verzekert belangrijke zaken die niet onder de basisverzekering vallen. Denk aan onder andere de volgende dekkingen:

– Medische kosten* tijdens de reis naar Nederland, tijdens verblijf in Nederland en gedurende de reis terug naar huis;
– Medische kosten* tijdens vakanties buiten Nederland;
– Medische repatriëring naar het thuisland bij ernstige ziekte of ongeval;
– Het eigen risico dat van toepassing is op de basisverzekering**
– Repatriëring van het stoffelijk overschot na overlijden;
– Onvoorziene reiskosten bij overlijden/ernstige ziekte van familie van de au pair in het thuisland;
– Particuliere aansprakelijkheid van de au pair, aanvullend op een lopende gezinsaansprakelijkheidsverzekering;
– Bagage.

* Onvoorziene, medisch spoedeisende hulp als gevolg van ziekte of ongeval.
** Dit wordt aangeboden door de ISIS Au pair verzekering
Met het afsluiten van een au pair verzekering geeft u invulling aan de zorgplicht die u als gastgezin heeft ten opzichte van de au pair.
U kunt de au pair verzekering eenvoudig afsluiten via de volgende website:
https://www.aupairverzekeringen.nl/nl/gastgezin