COVID-19

Update 12-8-2020

 

Beste gastgezinnen,

Wij willen u graag op de hoogte stellen van de laatste wijzigingen met betrekking tot de heropening van Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Brazilië
Op dit moment is – naast de reeds eerder geopende ambassades in Thailand, Mexico en Rusland – ook de ambassade in Brazilië volledig operationeel. Brazilië staat net als Mexico en Rusland niet op de lijst van Corona-veilige landen, maar met een MVV kunnen au pairs uit deze landen wel naar Nederland reizen. Bovendien is er – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rusland – thans regulier vluchtverkeer tussen Brazilië en Nederland mogelijk. Dit betekent dat wij – onder voorbehoud van nieuwe (EU-)restricties in het kader van Corona – vanaf heden nieuwe aanvragen voor au pairs uit Brazilië volgens onze standaard registratie- en screeningsprocedure in overweging nemen. Uiteraard zijn wij daarnaast hard bezig om alle gastgezinnen, wiens procedure voor het uitnodigen van een Braziliaanse au pair reeds was gestart, te informeren omtrent de laatste ontwikkelingen in het dossier.

Houd u er in dit verband rekening mee dat voor au pairs die niet uit ‘veilige landen’ afkomstig zijn – zoals uitgesproken in de persconferentie van gisterenavond – een verplichting geldt om na aankomst in Nederland twee weken in thuisquarantaine te gaan. Au Pair International biedt hierbij zelf geen quarantainevoorzieningen.

Mexico en Oekraïne
Let op: het voorgaande omtrent Brazilië geldt simultaan voor Mexico en Oekraïne, dus mocht u een kandidaat uit één van deze landen op het oog hebben, dan horen wij dat ook graag.

Overig nieuws
Al eerder hebben wij informatie met u gedeeld over de EU lijst van Corona veilige landen. De Europese Commissie herrijkt deze lijst elke twee weken opnieuw. Op 31 juli jl. is weer een update gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe landen aan de lijst toegevoegd. Voor wat betreft de op deze lijst als veilig aangemerkte landen Australië en Canada delen wij u mede dat de overheden van de betreffende landen burgers ontraden hun landen te verlaten voor niet essentiële reizen. In het geval van Australië is momenteel zelfs toestemming nodig om het land te verlaten. Dit betekent onder andere dat het de mogelijkheid bestaat dat het vertrek van een au pair uit Australië niet zal worden toegestaan en/of (bij beide landen) vertraging kan oplopen.

Mocht u in de tweede helft van 2020 een nieuwe au pair wensen te verwelkomen, dan vormt een au pair met een geldig Europees paspoort of een geldige Europese verblijfsvergunning nog steeds de minst risicovolle keuze, ook met het oog op eventuele nieuwe restricties in het najaar. Als u toch de voorkeur geeft aan een au pair van buiten Europa en/of de hierboven genoemde landen, dan verzoeken we u om eerst even contact op te nemen met ons kantoor voordat u de zoektocht opstart. We kunnen u dan informeren welke ambassades op dat moment weer visa verstrekken aan au pairs.

Colombia
Tot slot laten wij u weten dat wij momenteel positief klinkende ontwikkelingen uit Colombia horen. Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover hopelijk op korte termijn meer nieuws.

 

————————————————————————————————————————

Update 1-7-2020

 

Beste gastzinnen,

Na wekenlang vergaderen hebben de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over een lijst van ‘veilig’ geachte landen van buiten de EU. Personen uit de landen waarvan de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa, kunnen naar verwachting in juli weer naar Europa reizen. De lijst vormt geen statisch geheel; het is de bedoeling dat de Europese Unie de lijst met veilige landen elke twee weken gaat herzien, waarbij onder meer wordt gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen in de betreffende landen. Let op: de nieuwe lijst is per 1 juli 2020 officieel bekrachtigd, maar landen zullen de daaruit voortvloeiende verplichtingen nog dienen om te zetten in nationale regelgeving alvorens deze juridisch bindend zijn, zodat mogelijk alsnog vertraging kan optreden bij onder meer het verstrekken van bijvoorbeeld visa, benodigd voor reizigers uit de betreffende landen.

Wilt u toch liever een kandidaat au pair uit een ander land aan ons voorstellen? Dat kan in principe wel. We kunnen dan echter niet garanderen dat de au pair binnen de door u gewenste periode daadwerkelijk kan arriveren in Nederland. We vragen u in dit geval bij het opstarten van de registratieprocedure van de nieuwe au pair alvast een aanbetaling te doen.

We willen u er verder op attenderen dat wij ons betalingsvoorwaarden flexibeler hebben gemaakt. U kunt de plaatsingskosten indien gewenst voortaan maandelijks voldoen via automatische incasso. Meer informatie vindt u op onze pagina Tarieven.

 

———————————————————————————————————————————————————————————-

Update 5-6-2020

 

Beste gastgezinnen,

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over de aangepaste reisadviezen voor komende zomer, willen we u graag nader berichten over de consequenties hiervan voor de aankomsten van au pairs in Nederland.

 

Au pairs uit Europa

In lijn met de aangekondigde verwachting in onze vorige mailing, wordt het voor nieuwe au pairs uit de meeste Europese landen mogelijk om in de zomermaanden naar Nederland te reizen en hun uitwisselingsjaar aan te vangen. (Een uitzondering geldt voor personen uit landen waar de situatie qua gezondheid slechter is dan in Nederland. Op dit moment betekent dit dat au pairs uit Groot-Brittannië en Zweden in de zomer niet naar Nederland kunnen reizen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert op de website www.nederlandwereldwijd.nl de actuele reisadviezen voor individuele landen en eventuele aanpassingen.)

De afgelopen maand waren we al begonnen met de voorbereidingen voor de aankomsten van diverse Europese au pairs. Het is natuurlijk goed nieuws voor de gastgezinnen en de Europese au pairs die het betreft dat er binnen afzienbare tijd gestart kan worden met de culturele uitwisseling.

Zoals de vorige keer toegelicht, maakt deze versoepeling tevens de aankomst mogelijk van visumplichtige au pairs die in een ander Europese land een au pair jaar volgen en in het bezit zijn van een officiële verblijfsvergunning van dit Europese land, die nog geldig is op het moment dat ze naar Nederland reizen. Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met de registratie van een Zuid-Afrikaanse jongedame die nu nog au pair is in België en in het bezit is van een geldige officiële Belgische verblijfsvergunning. Zij kan binnenkort naar Nederland reizen en haar au pair jaar starten.

 

Au pairs afkomstig van buiten Europa

Zoals premier Rutte tijdens de persconferentie liet doorschemeren, is het niet waarschijnlijk dat de Europese Commissie de sluiting van de Europese buitengrenzen per 15 juni zal opheffen. We kunnen natuurlijk niet voorspellen wat de verdere ontwikkelingen zullen zijn, maar we achten het niet heel realistisch dat au pairs van buiten Europa in juni, juli, of zelfs de eerste helft van augustus in Nederland kunnen arriveren. Het heropenen van de Nederlandse consulaten in het buitenland hangt namelijk samen met het openen van de Europese buitengrenzen. Uiteraard hoort u het direct van ons als er positieve ontwikkelingen te melden zijn.

 

Vertrek naar huis van au pairs wiens verblijfsvergunning verlopen is

Op enkele uitzonderingen na, lukt het de meeste au pairs om vóór of kort na het verlopen van de geldigheid van hun verblijfsvergunning weer naar huis terug te keren. Nu diverse luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd dat ze in de zomer het aantal vluchten gaan opvoeren, ook naar verre bestemmingen, zullen tevens minder vluchten gecanceld worden. Wat nog wel problematisch is, is dat sommige herkomstlanden (o.a. Argentinië, Colombia) voor hun eigen burgers de grenzen gesloten houdt. Indien een au pair niet tijdig naar huis kan, kijken we in samenspraak met alle partijen naar een passende tijdelijke oplossing.

 

————————————————————————————————————————

Update 23-4-2020

 

Beste families en au pairs,

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag over de Corona-maatregelen in Nederland, willen we u graag een update geven.

Zoals u waarschijnlijk bekend is, zijn de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus in Nederland grotendeels verlengd. Een relevante wijziging vormt dat het basisschoolonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk hervat wordt, de crèches zoveel mogelijk weer open gaan en dat kinderen onder de twaalf wat meer mogelijkheden krijgen om in de buitenlucht te sporten. Dat is voor veel kinderen van onze gastfamilies fijn nieuws en we hopen dat alle kinderen over een paar weken weer met plezier naar hun crèche of school kunnen gaan.

Voor het overige zijn er voor wat betreft het au pair programma geen grote wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Hieronder geven we een korte toelichting voor au pairs die momenteel in Nederland deelnemen aan ons programma, en vervolgens voor au pairs die nog naar Nederland moeten afreizen.

 

Au pairs die op dit moment deelnemen aan ons uitwisselingsprogramma in Nederland


Naleven Corona maatregelen

De meeste maatregelen ter beperking van het Corona virus zijn nog steeds van kracht en dienen nog altijd in acht genomen te worden. Via de volgende link kunt u Engelstalige informatie vinden over de Corona maatregelen die in Nederland gelden: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19. We moedigen gastgezinnen en au pairs aan om met elkaar in gesprek te blijven over hoe om te gaan met de maatregelen. Mocht u er onderling niet uitkomen, dan horen wij het graag zodat we kunnen ondersteunen.


Event programma

Tot september zal het voor ons niet mogelijk zijn om events te organiseren zoals u die van ons gewend bent. Vorige week hebben we een mailing gestuurd naar alle au pairs over (sociale) activiteiten die nog wel mogelijk zijn binnen de huidige beperkingen. We nodigen alle au pairs nogmaals uit om met ons en met elkaar in contact te blijven via onze besloten Facebook groep. Verder zijn we bezig om een online social event voor te bereiden voor de au pairs. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

 

Terugkeer naar huis aan het eind van het uitwisselingsjaar

We zien nog steeds dat veel vluchten voor de terugreis naar huis geannuleerd worden. Het is echter niet zo dat er in het geheel geen vluchten meer vertrekken, vrijwel altijd is het mogelijk om een alternatieve vlucht te boeken in overleg met de luchtvaartmaatschappij. Ambassades van het herkomstland in Nederland kunnen bovendien uitsluitsel bieden over de vraag of er wellicht repatriëringsvluchten worden georganiseerd waarop de au pair aanspraak kan maken. Mede ook omdat sommige landen hun luchthavens hebben gesloten, lukt het echter niet altijd om binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning naar huis terug te keren. De meeste au pairs kiezen er in dat geval voor om nog wat langer als gast te verblijven bij hun gastgezin of bij vrienden/familie in Nederland. We onderhouden in principe wekelijks contact met deze groep au pairs over de terugkeermogelijkheden en bespreken dan de terugkeerinspanningen van de au pair en de terugkeermogelijkheden die voorhanden zijn. We willen alle gastgezinnen die hun au pair de mogelijkheid bieden om nog even te blijven logeren, hiervoor zeer hartelijk bedanken.

Het is belangrijk dat au pairs tijdens het gehele verblijf goed verzekerd blijven. De basiszorgverzekering en de zorgtoeslag lopen automatisch door zolang de au pair zich niet uitschrijft uit het BRP. Gastgezinnen kunnen de ISIS-verzekering verlengen via JoHo Insurances.


Herplaatsing  

Als een plaatsing niet naar tevredenheid uitpakt en bemiddeling onzerzijds geen verbetering brengt, dan is het voor au pairs nog steeds mogelijk om een herplaatsing aan te vragen en hun au pair jaar voort te zetten bij een ander gastgezin.

 

Au pairs die nog niet in Nederland zijn


Visumplichtige au pairs in het buitenland voor wie wij wel de IND-beschikking hebben ontvangen maar die nog geen visumsticker in hun paspoort hebben

In ieder geval worden tot 28 april geen visa voor het verblijfsdoel ‘au pair’ afgegeven op de Nederlandse consulaten in het buitenland. Wij verwachten dat deze beperking de komende weken in ieder geval voortgezet zal worden. Mochten er weer visa verstrekt gaan worden, dan informeren wij u.


Visumplichtige au pairs in het buitenland voor wie wij wel de IND-beschikking hebben ontvangen en die in het bezit zijn van een visumsticker in hun paspoort

Deze groep au pairs kan in theorie naar Nederland afreizen indien een vlucht beschikbaar is. We raden echter af om au pairs in april of mei te laten starten met hun uitwisselingsjaar, omdat het openbare leven in Nederland nog steeds dermate ontwricht is dat een normale of aanvaardbare beleving van een cultureel programma niet mogelijk is.


Visumplichtige of verblijfsvergunningplichtige au pairs in het buitenland voor wie nog geen aanvraag voor een visum en/of verblijfsvergunning is ingediend bij de IND

Gelet op de huidige onzekere omstandigheden in Nederland en in de wereld, dienen wij in ieder geval tot 20 mei geen aanvragen in bij de IND voor visa en/of verblijfsvergunningen. Dit wordt ons ook ontraden door de IND. We kunnen we de registratiefase van nieuwe au pairs wel alvast opstarten en de IND-aanvragen in ieder geval zover mogelijk voorbereiden.


Europese au pairs

Voor Europese au pairs geldt dat voor zover de reisrestricties die in hun eigen land gelden, het toelaten, het in theorie mogelijk is om naar Nederland af te reizen. We raden echter af om au pairs in april of mei te laten starten met hun uitwisselingsjaar, omdat het openbare leven in Nederland nog steeds dermate ontwricht is dat een normale of aanvaardbare beleving van een cultureel programma niet mogelijk is.

We hopen met u dat de situatie in Nederland de komende weken nog verder verbetert en dat de maatregelen vanaf 20 mei verder versoepeld kunnen worden.

Graag blijven we in contact,

Met vriendelijke groet,

Het team van Au Pair International

 

—————————————————————————————————————————-

Update 27-3-2020

Beste au pairs en families,

Naar aanleiding van een nieuwe informatiemail van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, berichten we u als volgt.

 

Inreisbeperkingen voor niet-EU-burgers

De EU, dus ook Nederland, heeft op 17 maart 2020 besloten haar grenzen te sluiten voor alle reizigers van buiten de Europese Unie. Deze drastische maatregel moet de verspreiding van het coronavirus indammen. Het verbod geldt voorlopig voor dertig dagen en betreft alle ‘niet-essentiële reizen’ van personen naar de Schengenzone. Voor au pairs betekent dit het volgende:

Au pairs die in het bezit zijn van een geldig visum (MVV), kunnen formeel gezien wel naar Nederland afreizen mits:

  • er geen aanvullende reisbeperkingen van toepassing zijn vanuit Nederland of het herkomstland van de au pair;
  • er vluchten beschikbaar zijn.

Desalniettemin houden we vast aan ons beleid om de aankomst van de au pair waar mogelijk uit te stellen. Dit omdat er met de huidige beperkingen in de Nederlandse samenleving van een volwaardige en prettige culturele uitwisseling geen sprake kan zijn. Dit argument wordt door de IND ook expliciet meegeven in hun overwegingen.

Au pairs die geen visum maar wel een verblijfsvergunning nodig hebben (VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea), kunnen momenteel niet naar Nederland afreizen, ook niet met een beschikking van de IND.

Au pairs uit de Europese Unie kunnen in beginsel naar Nederland reizen. Echter, ook hier geldt ons beleid om indien mogelijk de aankomst van de au pair uit te stellen.

 

Dienstverlening buitenlandse posten (consulaten en ambassades)

In verband met COVID-19 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken besloten de consulaire dienstverlening wereldwijd sterk te reduceren. Om wereldwijd zo goed mogelijk te kunnen blijven focussen op urgente consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland, worden processen zoals visumverstrekking opgeschort tot tenminste 6 april 2020. De posten geven gedurende deze periode dus geen visa af en nemen geen nieuwe visumaanvragen in behandeling.

Als een au pair een visum niet kan ophalen omdat de posten dicht zijn, dan kan de ophaaltermijn met 90 dagen worden verlengd.

Als een visum reeds is opgehaald, maar de au pair niet kan inreizen doordat er bijvoorbeeld geen vluchten zijn, dan kan het visum indien nodig opnieuw worden afgegeven. Naar aanleiding hiervan kan de ingangsdatum van de verblijfsvergunning van de au pair worden aangepast.

 

Dienstverlening IND

Zoals eerder meegedeeld wordt de loketfunctie van de IND tot 6 april 2020 beperkt tot spoedzaken. Inmiddels is duidelijk dat het wel mogelijk is om na het maken van een telefonisch afspraak, een verblijfsdocument af te halen. Voor au pairs voor wie dit van toepassing is, zullen we een afspraak inplannen. De IND neemt op dit moment geen biometrische gegevens af. Het is formeel gezien nog steeds mogelijk om aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen in te dienen bij de IND. De IND vindt het echter raadzaam om zolang er kabinetsmaatregelen van kracht zijn, geen aanvragen in te dienen. We zullen derhalve aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen zoveel mogelijk voorbereiden, maar terughoudend zijn bij het indienen ervan. Per geval zullen we in overleg met de au pair en het gastgezin bespreken wat opportuun is.

 

Problemen met vertrek aan het einde van het uitwisselingsjaar

Als een au pair bij het aflopen van de verblijfsvergunning niet of niet tijdig kan vertrekken, dan zal de  Koninklijke Marechaussee geen inreisverbod voor het Schengengebied opleggen. Hierbij is wel van belang dat de au pair, zodra dat weer mogelijk is, zo spoedig mogelijk alsnog terugkeert naar het land van herkomst. De au pair mag na het verlopen van de verblijfsvergunning niet meer deelnemen aan het au pair programma en dus ook geen werkzaamheden meer verrichten. Wij verzoeken alle au pairs die de komende periode problemen ondervinden in het kader van hun vertrek uit Nederland, contact op te nemen met ons. Per geval zullen we een passende oplossing uitwerken.

 

GGD- Tuberculosetest

Au pairs uit sommige landen zijn verplicht om in Nederland een TBC-test te ondergaan. Het

RIVM heeft de verschillende GGD-en in Nederland geadviseerd de tuberculosescreening tot nader bericht zoveel mogelijk door te laten gaan. De GGD-en zullen personen die het betreft wel meer gespreid gaan oproepen.

 

Dienstverlening gemeenten m.b.t. inschrijven au pair in het BRP

Er is geen landelijk beleid voor gemeentes over hoe om te gaan met de inschrijvingen in het BRP. Elk gemeente hanteert zijn eigen Corona-beleid en heeft dus ook zelfstandige maatregelen. In voorkomende gevallen zullen wij informatie inwinnen bij de woongemeente van de au pair.

 

Bedankt voor uw aandacht. Au pairs die via ons bureau momenteel in Nederland deelnemen aan ons uitwisselingsprogramma, ontvangen vandaag ook nog een e-mail over hoe we de komende tijd met elkaar in contact kunnen blijven en hoe we met elkaar deze tijd op een zo goed mogelijke manier kunnen doorkomen.

Voor nu geldt: zorg goed voor uzelf en elkaar en we hopen spoedig weer onbezorgd te kunnen genieten van al het moois dat culturele uitwisseling te bieden heeft.

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Update 19-3-2020

Beste au pairs, beste families,

Gisteren hebben we u geïnformeerd dat in principe de komende 30 dagen de toegangsvoorwaarden voor personen die naar Nederland willen reizen zijn aangescherpt. Inmiddels is nader geconcretiseerd voor welke categorieën personen de beperkingen gelden.

MVV-plichtige au pairs
Bij deze willen we u informeren dat inmiddels duidelijk is geworden dat deze maatregel niet geldt voor houders van een visum voor lang verblijf, een zogenaamde MVV. Dit betekent concreet dat visumplichtige au pairs die een MVV-sticker hebben in hun paspoort in principe wel naar Nederland kunnen reizen. Ze worden niet geweigerd aan de grens. Voorwaarde is uiteraard wel dat de geboekte vlucht ook doorgang vindt. Verder blijven wij van mening dat het in algemene zin beter is om de komst naar Nederland uit te stellen (zie hieronder voor uitleg.) We zijn as we speak bezig om wederom contact op te nemen met de visumplichtige au pairs die deze en volgende week zouden arriveren in Nederland en al in het bezit gesteld waren van een MVV. Voor au pairs die nog niet in het bezit zijn gesteld van een MVV ligt de zaak gecompliceerder. We horen namelijk sinds gisteren dat veel Nederlandse consulaten in het buitenland de afspraken voor het indienen van MVV-aanvragen annuleren.

VVR-plichtige au pairs (Australië, Nieuw-Zeeland, VS, Canada, Zuid-Korea, Japan)
Het is op dit moment niet duidelijk of au pairs die geen visum, maar wel een verblijfsvergunning nodig hebben, ook naar Nederland kunnen afreizen met de beschikking van de IND waarin de aanvraag wordt goedgekeurd. Deze vraag hebben we uitgezet bij de IND. Totnogtoe hebben we  geen concrete richtlijnen ontvangen van de IND over hoe om te gaan met praktische en verblijfsrechterlijke kwesties die zijn ontstaan als gevolg van de Corona crisis. We hebben wel een algemene mail ontvangen van de IND waarin staat dat de beleidsafdeling bezig is om nadere instructies te formuleren.

Algemeen beleid Au Pair International ten aanzien van au pairs die de komende weken zouden arriveren: reis nu niet af naar Nederland
Ons eigen beleid blijft nog steeds dat wij au pairs ontraden om de komende weken af te reizen naar Nederland, en hun aankomst tot nader order uit te stellen. Dit om de volgende redenen:
– De dienstverlening van Nederlandse publieke instanties ligt stil of is zeer beperkt. De IND-loketten zijn gesloten voor niet-dringende zaken. Dit betekent dat au pairs nu geen verblijfsvergunning kunnen afhalen en dat ze formeel niet kunnen starten aan hun uitwisselingsjaar; ze kunnen alleen als gast verblijven bij hun familie.
– Door de ontwrichting van het openbare leven is het niet mogelijk een normale en prettige culturele uitwisselingservaring te hebben.
– Het is op dit moment niet duidelijk hoe de publieke gezondheid en de situatie in de medische zorg zich de komende weken zal ontwikkelen.
– De luchtvaartsector is ernstig ontregeld en veel vluchten worden gecanceld. Dit maakt de mogelijkheden qua aankomst en (indien van toepassing en noodzakelijk) qua voortijdig vertrek, onzeker.

We danken u voor uw aandacht en wensen iedereen sterkte met wat er allemaal op ons afkomt.

——————————————————————————————–

18-3-2020

Beste au pairs, beste families,

Achter de schermen bij Au Pair International wordt hard gewerkt om de vele vragen die leven met het oog op de Corona crisis zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden. Daarbij stellen wij prioriteit aan au pairs, die op het punt staan aan te komen of te vertrekken. Uiteraard vinden wij het van groot belang al onze au pairs en gastgezinnen zoveel mogelijk te adviseren en begeleiden in deze moeilijke tijd. Omdat wij specifieke vragen meerdere keren per dag ontvangen, geven wij hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen en ons antwoord daarop. Wij zijn er ons zeer van bewust dat de meeste landen hun burgers ook zelf informeren en adviseren en dat deze informatievoorziening en de bijbehorende adviezen per land verschillen. Vooralsnog gaan wij uit van de situatie, zoals deze in Nederland bestaat en voor zover deze voorzienbaar is voor de nabije toekomst. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook de situatie in Nederland momenteel per dag verschilt.

 

Ik ben een visumplichtige au pair en zal op korte termijn naar Nederland afreizen om deel te nemen aan het au pair programma. Kan mijn au pair programma doorgaan?

Voor zover nu bekend, zullen visumplichtige au pairs, die in de komende 30 dagen naar Nederland afreizen, niet worden toegelaten tot ons land. Dat betekent onder andere dat de deelname aan het au pair programma van deze au pairs zal moeten worden uitgesteld (binnen de termijnen van de afgegeven MVV) met wellicht gevolgen voor de totale duur van hun verblijf. Vooralsnog is onbekend wanneer het inreisbeleid voor de Europese Unie wordt versoepeld. Ook is onbekend of de IND reeds aangevraagde verblijfsvergunningen te zijner tijd zal verlengen voor de duur van het uitstel dat nu dient plaats te vinden. De au pairs om wie het gaat, kunnen in de meeste gevallen hun ticket (d.m.v. het omzetten daarvan naar een voucher) met open datum wijzigen. In afwachting van de richtlijnen van de IND ter zake, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met alle au pairs en gastgezinnen, die in deze situatie zitten.

We zijn een gastgezin bij Au Pair International en we hebben al een nieuwe au pair bij jullie aangemeld. Het was de bedoeling dat ze in april of begin mei zou starten. Wat nu?

In dat geval nemen we binnenkort contact met u op. Mocht de au pair in de komende 30 dagen aankomen, dan is uitstel onvermijdelijk (zie hierboven). In alle andere gevallen, adviseren we om indien mogelijk de aankomst van de au pair uit te stellen. De situatie in Nederland is op dit moment zo uitzonderlijk dat het niet goed mogelijk is om een cultureel uitwisselingsprogramma te volgen. Verblijfsvergunningen kunnen momenteel niet worden afgehaald bij de IND-loketten, in veel gemeente kan men zich niet registeren in het BRP, we kunnen ons event programma niet uitvoeren en het openbare leven in Nederland is in algemene zin ernstig ontregeld. In de loop van april zullen we situatie opnieuw beoordelen en kijken wanneer een aankomst wenselijk en mogelijk is. Eventueel kunnen we wel alvast de aanvraag voor de visum- en de verblijfsvergunning indienen bij de IND. We zullen bij de visumaanvraag dan de definitieve aankomstdatum van de au pair open laten.


Ik ben een au pair en ik neem momenteel via Au Pair International deel aan het au pair programma in Nederland. Moet ik voortijdig naar huis gaan gelet op de Corona crisis?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Momenteel zijn Nederlandse luchthavens nog niet volledig gesloten en bovendien laten de meeste landen hun eigen onderdanen wel toe. Het probleem is alleen dat veel vluchten die de komende maanden gepland stonden, nu gecanceld worden. Bovendien zijn er landen zoals Australië, die hun burgers oproepen om terug te keren uit het buitenland. Dat laatste advies geldt onder andere omdat wordt verwacht dat terugkeren binnenkort nog gecompliceerder zal zijn dan nu. Zoals onze minister-president gisteren aangaf; Nederlanders wordt afgeraden te reizen, niet vanwege gezondheidsrisico’s, maar vanwege het risico dat terugkeer ernstig wordt bemoeilijkt. Voor au pairs, van wie het uitwisselingsjaar voorlopig nog niet eindigt, en in Nederland willen blijven om hun jaar voort te zetten, voorzien wij dat op enig moment de situatie zal normaliseren en er meer vluchten beschikbaar zullen zijn. Dat dit op korte termijn zo zal zijn, lijkt echter uitgesloten.

Ik ben een au pair en ik neem momenteel via Au Pair International deel aan het au pair programma in Nederland. Binnenkort loopt mijn uitwisselingsjaar af. Wat gebeurt er als ik niet naar huis kan binnen de termijn van mijn verblijfsvergunning bijvoorbeeld doordat mijn vlucht wordt geannuleerd of het luchtruim van mijn herkomstland wordt gesloten?

Dat weten we nog niet, IND heeft nog geen richtlijnen hierover gepubliceerd. We verzoeken je met ons in contact te blijven en daarnaast contact op te nemen met de ambassade van jouw land. Het is namelijk mogelijk dat jouw land, net als Nederland, van plan is haar staatsburgers in den vreemde op te halen.

We zijn een gastgezin bij Au Pair International en hebben een nieuwe au pair kandidaat op het oog. Hoe pakken we dat aan?

U kunt alvast de naam, het e-mailadres en het herkomstland van de au pair aan ons doorgeven. Dan zullen we in ieder geval de registratieprocedure opstarten. Op het moment dat de registratieprocedure is voltooid, zullen we beoordelen wat de situatie in Nederland en in de wereld inzake Corona op dát moment is en zullen we kijken of het opportuun is om vervolgstappen te zetten (vlucht boeken, aanvraag visum- en verblijfsvergunning indienen etc.).

We zijn een gastgezin bij Au Pair International en we willen graag een nieuwe bemiddelingsprocedure starten. Kan dat?

We kunnen wel alvast beginnen met de matchingsprocedure. De mogelijkheden inzake de aankomstdatum van de au pair zijn op dit moment onzeker, maar we volgen uiteraard de berichtgeving vanuit de overheid en in de media en informeren gastgezinnen wanneer mogelijk.

 

Mochten nieuwe ontwikkelingen daartoe nopen, dan zullen wij u zo snel mogelijk nader informeren. Uiteraard blijven wij gewoon bereikbaar voor vragen en advies. Wij wensen u allen een goede gezondheid toe.